Stredná športová škola, Slančíkovej 2, 950 50 NitraAprl 21 2024 01:50:30
header
Navigácia
Oznamy
Kto je Online
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 28,982
· Najnovší člen: KiffSpilm
Online školský časopis

Nova Vlna

MŠVVŠ

Nova Vlna

Harmonogram prevencie
Protidrogová prevencia

Časový harmonogram aktivít zameraných na prevenciu sociálno – patologických javov na Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra

SPOJENÁ   ŠKOLA, Slančíkovej 2, 950 50 Nitra
org. zložka:

Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra


Časový harmonogram aktivít   zameraných  na prevenciu  sociálno –
patologických javov na Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra

September:
• Poskytovanie informácií o možnostiach poradenstva v problematike závislostí Pedagógom a žiakom – Mgr. Ševelová
• Organizovanie záujmových krúžkov – Mgr.Hudecová

Október:
• Zmapovanie užívania legálnych drog žiakmi školy (alkohol, tabak) – dotazník v rámci triednických hodín
• Zmapovanie adaptácie prvákov na školské prostredie
• Oboznámenie rodičov žiakov na rodičovskom združení s internetovým portálom www.prevenciasikanovania.sk

November:
• Vyhodnotenie dotazníkov o užívaní legálnych drog - Mgr.Ševelová
• Oboznámenie žiakov o Zákone NR SR č.87/2009 Z.z. a Zákone NR SR č.648/2007 Z.z. o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy a školských zariadení
• Poskytnutie materiálov triednym učiteľom o škodlivosti alkoholu (Mgr.Ševelová)
• Beseda o škodlivosti alkoholu – školská psychologička Mgr.Kováčiková
• Príprava imatrikulácie žiakov 1. ročníka

December:
• Červená stužka – Kampaň boja proti AIDS – Dr.Surová
• Imatrikulácia žiakov 1.ročníka
• Venček pre žiakov 1.ročníkov a ich rodičov
• Vianočné aktivity

Január:
• Beseda s pracovníkom Mestskej polície (Šikanovanie)
• Výchovný koncert

Február:
• Trestno-právna zodpovednosť – beseda – v spolupráci s KR PZ Nitra (2.ročníky)
• 14.február – Valentín: Medziľudské vzťahy, príprava na manželstvo a rodičovstvo, Mgr. Ševelová
• Zistenie stavu medziľudských vzťahov v triedach

Marec:
• Týždeň boja proti rasizmu – Dr.Šimková, Mgr.Babjaková PhD.
• Divadelné predstavenie pre žiakov

Apríl:
• Beseda s pracovníkmi CPPPaP v Nitre – Prevencia obchodovania s ľuďmi

Máj:
• Tvorba projektov pri príležitostí Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti (26.jún)
• Oboznámenie žiakov s internetovým portálom www.infodrogy.sk

Jún:
• Vyhodnotenie celoročnej činnosti na úseku prevencie v podmienkach školy – Mgr.Ševelová17.9.2018, Mgr. Daniela Ševelová - koordinátor prevencie sociálno psychologických javov

KONTAKTY:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Pevnostný rad 14, 94501 Komárno - 035/7731408
Mierová 1, p. prieč. č.27, 93403 Levice - 036/6312903
Levická 40, 94901 Nitra - 037/6554245
Lomnická 44, 94901 Nitra - 037/6532161
Turecká 35, 94001 Nové Zámky - 035/6400143
1. mája č. 898/2, 92701 Šaľa - 031/7705464
Nám. Ľ. Štúra 1738, 95501 Topoľčany - 038/5323187
Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce - 037/6421203
Prihlásenie
Meno

HesloNie ste členom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
El. žiacka knižka

Elektronická žiacka knižka

Shoutbox
Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridať správu.

23/09/2013 17:27
Dobrý deň, komunikácia funguje aj tento rok, len je to tam trošku pomenené ... ale určite sa dá prihlasovať aj odhlasovať zo stravy cez elek. žiac. kn.

18/09/2013 17:38
Pekný deň, kedy budú môcť žiaci znovu komunikovať so školskou jedálňou prostredníctvom elektronickej žiackej knižky ako minulý rok? Ten systém odhlasovania a prihlasovania na stravu bol super.

04/09/2013 11:12
treba dať žiadosť na vedenie školy o zmene športu

03/09/2013 13:56
takže môžem zmeniť šport durhý krát?

31/08/2013 19:31
To záleží od športu a ide o príspevky do školského športového klubu.